May
02
May
02
China Satellite Navigation Conference (CSNC) is an open academic platform for academic exchanges that aims at enhancing academic innovation to promote cooperation and exchanges in the field of satellite navigation,strengthening technological innovation to accelerate engineering construction of satellite navigation systems, intensifying theoretical innovation to facilitate theory progress of satellite navigation and reinforcing
Chairman
Vice-Chairman
Executive Chairman
Committee Members:
 • Jiadong Sun
 • Rongjun Shen
 • Jisheng Li
 • Qisheng Sui
 • Changfeng Yang
 • Zuhong Li
 • Shusen Tan
 • Jingnan Liu
 • Yuanxi Yang
 • Shiwei Fan
 • Jun Xie
 • Benyao Fan
 • Chong Cao
 • Daren Lv
 • Dongjin Luo
 • Faren Qi
 • Guirong Min
 • Guohong Xia
 • Guoxiang Ai
 • Houze Xu
 • Jiancheng Li
 • Junyong Chen
 • Liheng Wang
 • Lvqian Zhang
 • Peikang Huang
 • Qifeng Xu
 • Qingjun Bu
 • Rongsheng Su
 • Shuhua Ye
 • Shuren Guo
 • Tianchu Li
 • Weixing Wan
 • Xiancheng Ding
 • Xixiang Zhang
 • Yongcai Liu
 • Yuzhu Wang
 • Zhaowen Zhuang
 • Ziqing Wei

Sponsors

Partners

 
 
 
CONTACT US
Address:
Phone:
Fax:
Email: